Τι είναι η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ);

Ως Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) ή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) χαρακτηρίζεται η δυσλειτουργία-ανεπάρκεια των νεφρών μεγαλύτερη των τριών μηνών από τη διάγνωσή της. Είναι μια πάθηση με προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας που προκαλείται από βλάβη των νεφρών ποικίλης αιτιολογίας. Μερικές φορές, η ΧΝΝ μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο τελικού σταδίου, η οποία απαιτεί αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού.

Όραμα και αξίες

Image

Ενσυναίσθηση

Image

Ακεραιότητα

Image

Ομαδικότητα

Image

Αριστεία στην εξυπηρέτηση του ασθενή

Image

Υπευθυνότητα

Image

Συνεχής βελτίωση

Είπαν για εμάς